Å kjempe for «OUV-ene»: intervju med Beate Strøm om Norges arbeid i verdensarvkomiteen

  • Herdis Hølleland Viking tidsskrift
  • Beate Strøm Riksantikvaren

Sammendrag

Å kjempe for «OUV-ene»: intervju med Beate Strøm om Norges arbeid i verdensarvkomiteen
Utgave
Seksjon
Intervju