Sten Rentzhog: Friluftsmuseerna – En skandinavisk idé erövrar världen

  • Solveig Sjöberg-Pietarinen

Abstract

De senaste åren har friluftsmuseerna ägnats olika slag av forskar- och förläggarintresse. Ut över sedvanliga guideböcker och historiker över ett enskilt museum kan AEOM:s, Association of European Open Air Museums, konferensrapporter nämnas bland de tidigaste publikatio- nerna som behandlar friluftsmuseer ur professionell synpunkt. De innehåller diskussionsinlägg i aktuella frågor för våra friluftsmuseer och källmaterial för vidare forskning. AEOM inledde sin verksamhet med ett möte i Bokrijk 1966. Den första mötesrapporten publicerades 1972. Den innehåller bl.a. förbundets stadgar och dess definition av begreppet friluftsmuseum. Ett friluftsmuseum definieras som en helhetsinriktad anläggning som står under vetenskapligt överinseende med samlingar bevarade under bar himmel. 

Section
Book reviews