Klassikern: Våra museer och folkbildningsarbetet

  • Erland Nordenskiöld

Abstract

Etnografen Erland Nordenskiöld (1877-1932) är mest känd som amerikanist. Han började som paleontolog fältforska i Patagonien 1899, men ägnade sig alltmer åt arkeologi och etnografi under jlera expeditioner till Peru, Bolivia och Brasilien 1904-1914, vars resultat han redovisat inte bara i vetenskapliga avhandlingar utan också i populära reseskildringar. Han blev 1913 chef för Göteborgs museums etnografiska avdelning och 1923 innehavare av en personlig professur i etnografi vid Göteborgs hogskola. 

Section
Articles