Return to Article Details Tre förskollärares undervisning i teknik – en utvecklingspedagogisk analys av det avsedda och det manifesta lärandeobjektet <br/> Three preschool teachers’ teaching in technology - an analysis of the intended and the enacted object of learning Download Download PDF