Skævheder og ligestilling: i ordbogen, i korpus og i samfundet

  • Lars Trap-Jensen Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Abstract

Sproget får vi i arv fra tidligere generationer. Det ændrer sig kun langsomt og er derfor fuldt af vidnesbyrd om ældre tiders opfattelser og syn på ver-den. Det gælder ikke mindst identitetspolitiske spørgsmål som forholdet mellem kønnene eller synet på de fremmede. I denne artikel ser jeg på hvordan Den Danske Ordbog forsøger at navigere mellem videnskabelighed, deskriptiv forpligtelse og et stigende krav om ligestilling og inklusion når de semantiske beskrivelser revideres og nye ord optages. Redegørelsen om-fatter både ordbogen og dens korpusmæssige beskrivelsesgrundlag, og hvor det er relevant, sammenlignes resultaterne med de tilsvarende for norske forhold.
Published
2020-08-27