Frå ordbok til korpus – og tilbake? Bjørnetjeneste og forfordele

  • Lars Vikør Universitetet i Oslo

Abstract

Denne artikkelen drøftar forholdet mellom deskriptivitet og normativitet i norske ordbøker på grunnlag av to ord som har fått nye tydingar i moderne tid i forhold til dei tradisjonelle normene: bjørneteneste og forfordele. Bruken av desse orda i moderne norsk skriftspråk blir undersøkt på grunnlag av søk i to tekstkorpus. Det viser seg at forfordele blir brukt med heilt motsette tydingar i vanleg skriftspråk. Det blir antyda at ordbøkene bør revidere tydings- og bruksbeskrivinga av dette ordet i samsvar med det mønsteret bruken viser.
Published
2020-08-27