Det umulige er mulig

Authors

  • Urd Vindenes Universitetet i Sørøst-Norge
  • Hans-Olav Enger Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5617/osla.8168

Abstract

Artikkelen tar for seg spørsmålet om defektivitet i grammatiske mønstre er en absolutt egenskap i seg sjøl. Nærmere bestemt undersøker vi adjektiver som angivelig mangler nøytrumsform og adjektiver som angivelig er be-grensa til predikativ eller attributiv posisjon. Ved hjelp av data fra Leksiko-grafisk bokmålskorpus argumenterer vi for at det er mer fornuftig å forkla-re slike defekte mønstre som konvensjonelt uvanlige snarere enn gramma-tisk umulige.

Downloads

Published

2020-08-27