Store tekstkorpus til bruk i Språkrådets språkobservasjon, språknormering og språkrådgivning

  • Åse Wetås Språkrådet

Abstract

Artikkelen tar opp endringene tilgangen til store tekstkorpus har gitt i Språkrådets arbeid med språkobservasjon og språknormering. Korpusene har gjort det mulig å studere språkbruk og formvalg i store tekstmengder. Faktisk språkbruk (usus) i normdannende tekster skal tillegges vekt i nor-meringen av begge de to norske skriftspråkene. Tilgang til store tekstkor-pus bidrar til å heve kvaliteten og styrke legitimiteten på et arbeidsfelt som har stor oppmerksomhet i offentligheten, og der meningene ofte er både mange og sterke. Artikkelen ser særlig på rollen Leksikografisk bokmål-skorpus har fått i den løpende normeringen av bokmålet.
Published
2020-08-27