Leksikografisk bokmålskorpus (LBK) – bakgrunn og bruk

  • Ruth Vatvedt Fjeld r.e.v.fjeld@iln.uio.no
  • Anders Nøklestad Universitetet i Oslo
  • Kristin Hagen Universitetet i Oslo

Abstract

Denne artikkelen er en introduksjon til Leksikografisk bokmålskorpus (LBK). Vi starter med en historisk oversikt over ordboksarbeid som er utført for norsk språk, og forklarer bakgrunnen for at LBK ble bygd opp på den måten det ble. Deretter gir vi en oversikt over innholdet i korpuset, før vi til slutt viser hvordan man kan søke i korpuset ved hjelp av korpussøkeverktøyet Glossa.
Published
2020-08-27