Possessive parasitter eller parasittiske possessiver?

Authors

  • Cathrine Fabricius Hansen
  • Anneliese Pitz
  • Bergljot Behrens

DOI:

https://doi.org/10.5617/osla.8904

Abstract

I dette bidraget drister vi oss til å forutse vanskene som innlærere med forskjellige morsmål (engelsk, tysk, og norsk) forventes å ha når de skal lære det franske possessivsystemet. Mer konkret dreier det seg om forståelse/tolking av possessivdeterminativene son, sa, ses. De tre valgte språkene har nokså ulike systemer som inviterer i forskjellig grad til transfer og tolkningsfeil, og spørsmålet er hvilke faktorer i morsmålets system som gjør det lettere eller vanskeligere å tilegne seg det franske. Det foreligger en rekke undersøkelser når det gjelder norske innlærere (se bl.a. Helland 2017; 2019), men for å kunne svare på hvilken gruppe av morsmålstalere som har den tyngste oppgaven foreslår vi en sammenlignende undersøkelse på grunnlag av en test der informantene blir bedt om å identifisere referenten for possessivet under varierende betingelser. I bidraget beskriver vi kort de for-skjellige systemene, våre antagelser om innlæringsproblemer og om transfer fra de respektive L1, samt testoppsettet.

Downloads

Published

2021-06-29 — Updated on 2021-06-29