Natur og menneske i et språklig klimaperspektiv

Authors

  • Kjersti Fløttum
  • Øyvind Gjerstad
  • Anje Müller Gjesdal

DOI:

https://doi.org/10.5617/osla.8906

Abstract

Med utgangspunkt i et klimaperspektiv undersøker vi i denne artikkelen hvordan nordmenn uttrykker sine meninger om og sitt forhold til den fysiske naturen. Med et materiale i hovedsak hentet fra representative spørreundersøkelser, bestående av svar på åpne spørsmål, stiller vi to spørsmål: 1) hvilken rolle tillegges natur og menneske som årsak til klimaendringer, og 2) hvilken plass har naturen i folks liv og levemåte som et argument for livsstilsendringer. Teoretisk plasserer analysene seg innenfor lingvistiskpolyfoni og leksikalsk semantikk. Studien belyser den betydelige kompleksiteten i klimaspørsmålet og peker på de mange spørsmål og valg knyttet til forholdet menneske-natur som deltakerne i vårt demokratiske samfunn må ta stilling til.

Downloads

Published

2021-06-29 — Updated on 2021-06-29