Motivasjon for separate numerus- og definittprojeksjonar i norsk DP-struktur

Authors

  • Tor A. Åfarli

DOI:

https://doi.org/10.5617/osla.8923

Abstract

I denne artikkelen vil eg legge fram og diskutere to ulike typar empiriske argument for å rekne med at DEF og NUM eksisterer som separate funksjonelle kjernar/projeksjonar i strukturen til DP i norsk. Det første argumentet har å gjere med språkblanding mellom norsk og engelsk, nærmare bestemt data der ein engelsk substantivstamme saman med det engelske pluralsuffikset -s blir blanda inn i norsk. Det andre argumentet har å gjere med interaksjonen mellom pre- og postnominale possessivar og bøyingsmorfologien knytt til substantivet i DPen. Analysane i begge tilfella viser klar evidens for at DEF og NUM må reknast som separate kjernar/projeksjonar. Artikkelen inneheld eksplisitte treanalysar av dei ulike fenomena som blir diskuterte.

Downloads

Published

2021-06-29