Fra katekisme til liberal pietisme. Konfirmantbøker anno 2015

Forfattere

  • Elisabeth Tveito Johnsen Førsteamanuensis i religionspedagogikk/praktisk teologi. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.6154

Sammendrag

De fleste menigheter i Den norske kirke bruker en eller flere konfirmantbøker i oppleggene sine. De siste årene er det utgitt flere nye bøker som er tenkt brukt i konfirmasjonstiden. Disse bøkene har i liten grad blitt gjort til gjenstand for faglig analyse og diskusjon (Kittelsen 2011). Denne artikkelen analyserer tre nye konfirmantbøker ut ifra fire temaer: 1. tilnærming til Bibelen – hvordan forfatterne presenterer Bibelen, hvilke bibeltekster som er valgt og hvorvidt tekstutvalget overlapper med anbefalingene i Plan for trosopplæring, 2. presentasjon av kirkens lære. Dette rommer formuleringer knyttet til hvem Gud er, de ti bud og kirkelige praksiser, om språket har påstandskarakter eller en reflekterende karakter, i hvilken grad kirkens lære fremstilles som foranderlig eller ikke, og hva det tilrettelegges for at ansatte og konfirmantene skal bidra med, 3. hvordan bøkene framstiller den virkeligheten konfirmantene lever i, om de impliserer et syn på konfirmanter som personer med et høyt eller lavt kunnskapsnivå, om de tilhører kirken eller om de skal misjoneres for, og 4. bøkene som pedagogisk redskap – hvilke typer aktiviteter konfirmantbøkene legger til rette for og om de peker inn mot kirkelige aktiviteter eller hverdagsliv og skoleliv. To av bøkene presenterer seg som inspirert av sosiokulturell læringsteori. Artikkelen viser at disse bøkene på vesentlige punkter opererer med en forståelse av læring som ikke er i overensstemmelse med denne teoritradisjonen. Derimot viser det seg at boken som ikke presenterer seg som inspirert av sosiokulturell læringsteori, har et opplegg som ligger tett på denne tradisjonens fokus på læring som det å få ferdigheter i å bruke de kulturelle redskapene som brukes i en praksis.

Nedlastinger

Utgave

Seksjon

Refleksjon