Sturla Sagberg – en betydningsfull religionspedagog

  • Gunnhild Hagesæther Professor em. i pedagogikk ved NLA Høgskolen.

Sammendrag

Prismet fortsetter å markere innsatsen til sentrale (norske) religionspedagoger som går av med pensjon, gjennom korte presentasjoner av deres faglige bidrag og betydningen av det. Forslag og tekster mottas! I denne utgaven av Prismet handler det om Sturla Sagberg og Beate Børresen.
Seksjon
Aktuelt