Kirkelig undervisning og menighet i samspill. Refleksjon over endring de siste tiårene

Forfattere

  • Erling Birkedal Førsteamanuensis ved MF.

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.7145

Sammendrag

Kirkelig undervisning har endret seg betydelig de siste tiårene. Det samme gjelder rammebetingelser og virksomhet i menigheter i Den norske kirke generelt. I denne artikkelen reflekterer jeg over endringen og samspillet mellom undervisningen og menigheten som helhet. Det pekes på noen utfordringer for den videre utvikling.

Nedlastinger