Kristne barnehager

Forfattere

  • Helje Kringlebotn Sødal Professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder.
  • Olav Hovdelien Professor i religion, livssyn og etikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8001

Sammendrag

Artikkelen gir ny kunnskap om kristne barnehager som utgjør omkring 4,5 % av norske barnehager. Vi redegjør for lovgrunnlaget og undersøker blant annet ulike livssynsvedtekter og hvordan et utvalg ansatte forstår mandatet sitt, og bidrar til å gjøre verdigrunnlaget og fagområdet etikk, religion og filosofi (ERF) synlig i hverdagen og ved høytidene. En empirisk undersøkelse fra høsten 2019 og våren 2020 utgjør det viktigste empiriske materialet for artikkelen og omfattet 20 ansatte med pedagogisk ansvar i 19 barnehager i Oslo og på Agder. Ti av barnehagene var kristne. I denne artikkelen presenteres resultater fra den delen av undersøkelsen som var rettet inn mot de kristne barnehagene. Vi tegner et komplekst bilde av tradisjons- og verdiformidlingen, samtidig som vi finner mønstre. Formidlingen karakteriseres som plural. Den kristne formidlingen er metodisk sammensatt og utgjør en integrert del av barnehagehverdagen og den samlede virksomheten.

Nøkkelord: kristne barnehager, livssynsvedtekt, etikk, religion og filosofi (ERF), tradisjonsformidling, høytidsmarkering

Nedlastinger

Publisert

2020-06-02