Om å tre inn som en feil i samtalen

En drøfting av de demokratiske muligheter i å unndra seg skolens inkludering

Forfattere

  • Rannveig Oliv Myhr Førstelektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8002

Sammendrag

I denne artikkelen drøfter jeg hvordan det kan være utfordrende for elever å skulle gi et språklig uttrykk for en religiøs tro i de sivile offentlige samtaler i skolen og hvordan det i sammenheng med det kan tolkes som en demokratisk handling å trekke seg ut av samtaler i skolen. Jeg benytter meg i artikkelen av eksempel på troserfaringer hentet fra skjønnlitteratur og essays for å billedliggjøre noen av de utfordringer elever med en religiøs tro kan stå overfor i skolens offentlige samtaler hvis religiøse troserfaringer skal språkliggjøres.

Nøkkelord: Utdanning, demokrati, offentlige samtaler, motstand, religiøs tro

Nedlastinger

Publisert

2020-06-02