Bokmeldinger

Forfattere

  • Geir Winje Dosent i religionsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Halldis Breidlid Dosent i religion, livssyn og etikk, OsloMet
  • Geir Skeie Professor i religionsdidaktikk ved UiS

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8010

Sammendrag

Bengt-Ove Andreassen, James R. Lewis (red.) Textbook Gods. Genre, Text and Teaching Religious Studies. Sheffield: Equinox (2014) 265 sider og James R. Lewis, Bengt-Ove Andreassen, Suzanne Anett Thobro (red.) Textbook Violence.Sheffield: Equinox (2017) 223 sider. Anmeldt av Geir Winje.

Else Marie Halvorsen. Kulturarven i skolen. Felleskultur og elevmangfold. Universitetsforlaget 2017 (205 sider). Anmeldt av Halldis Breidlid og Geir Winje.

Linda Vikdahl (2018): Det kommer inte på tal. En studie om religiös och kulturell mångfald i grundskolan. Skellefteå: Artos Academic. Anmeldt av Geir Skeie.

Nedlastinger

Publisert

2020-06-02