Jeg sa unnskyld!

Om tilgivelsens innhold og relevans i møte med barn og unge

Forfattere

  • Tormod Kleiven Professor og senterleder ved VID vitenskapelige høgskole

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9079

Sammendrag

Artikkelen behandler spørsmålet om hvilket innhold og relevans tilgivelse har i møte med barn og unge i familie, barnehage, skole og innen trosopplæringssammenheng. Tilgivelse som begrep og fenomen diskuteres ut fra en analyse av faglitteratur innen filosofi, psykologi og teologi, og i lys av teori om minneforståelse og relatert til målgruppa. Artikkelens andre del omhandler temaer som analysen har aktualisert med tanke på hvordan tilgivelse og forsoning kan formidles og praktiseres i møte med barn og unge. Diskusjonen legger til grunn at tilgivelse er et resultat av et oppgjør hvor den som er såret, oppdager at hun eller han har en endret og frigjørende posisjon til den som har såret. Dette innebærer også at tilgivelse først og fremst formidles og modelleres som en livsforståelse og holdning, mer enn som et øyeblikks handling.

Nøkkelord: Tilgivelse, forsoning, oppgjør, minner

Nøkkelord: Tilgivelse, forsoning, oppgjør, minner

Nedlastinger

Publisert

2021-10-01

Utgave

Seksjon

Forskning