Hellige skrifter i skolens religionsundervisning

– et perspektiv på elevenes tekstarbeid

Forfattere

  • Geir Magne Flø Lektor med tilleggsutdannelse, Skedsmo videregående skole
  • Sverre Dag Mogstad Professor emeritus , MF vitenskapelig høyskole

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9353

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi hvilke faktorer som kan bidra til elevers involvering i ­arbeidet med hellige skrifter i videregående skole. Tidligere forskning har belyst dette i svært liten grad, og for å kaste lys over temaet, analyserer vi semi-strukturerte intervjuer med fem elever som har religion og etikk. Rammeverket er sosiokulturelt, og det teoretiske grunnlaget er aktivitetsteori (Engeström), religionsvitenskap (Watts), medievitenskap ­(Hjarvard) og hermeneutikk (Ricoeur). Analysen viser at nyhetsmediene spiller en sentral rolle i ­tekstarbeidet og i elevenes tolkning av undervisningen. Dessuten viser vi, med utgangspunkt i Ricoeurs hermeneutikk, hvordan elevene filtrerer vekk objektive aspekter ved de hellige tekstene, enten med utgangspunkt i troen på vår egen samtids fortreffelighet eller utfra deres forståelse av religionsfagets egenart. Avslutningsvis diskuterer vi de didaktiske implika­sjonene av funnene.

Nøkkelord: Hellige skrifter, elever, nyheter, medier, Ricoeur, tolkning, hermeneutikk

Nedlastinger

Publisert

2022-01-14

Utgave

Seksjon

Forskning