Fadderrollen

En refleksjon om hvordan det kan legges bedre til rette for fadderskap i Den norske kirke

Forfattere

  • Marit Sofie Teistedal Vikre Kateket i Tysvær og Bokn

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9362

Sammendrag

Hvordan kan kirken bidra til å styrke fadderrollen? Menigheten og hjemmet har tilgang til hverandre gjennom dåpsregister, dåpssamtale og invitasjon til trosopplæringssamlinger og kontinuerlige tiltak i menigheten. Fadderne som den tredje part i trosopplæringsansvaret kan oppleves mer utydelige i samarbeidet. Utgangspunkt for artikkelen er min masteravhandling med tittelen: «Et bidrag til en fadderteologi.» Med bakgrunn i min studie reflekterer jeg i denne artikkelen over hvordan informasjon og kontakt i forbindelse med dåp kan forbedres.

Nedlastinger

Publisert

2022-01-14

Utgave

Seksjon

Refleksjon