Helhet, integrering og sammenheng i Den norske kirkes pedagogiske virksomhet

– et bidrag til teologisk og pedagogisk grunnlagstenkning

Forfattere

  • Gunhild Tomter Alstad Førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet
  • Harald Hegstad Professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9908

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i Trosopplæringsutvalgets evalueringsrapport fra 2021 som peker på behovet for en revidert grunnlagstenkning for Den norske kirkes pedagogiske virksomhet. Vi har valgt tre perspektiv for å belyse hvordan en mer helhetlig orientering mot virksomheten kan forstås. Det første perspektivet betrakter det pedagogiske oppdraget som én dimensjon ved kirkens flere oppdrag og peker på de ulike dimensjonenes forhold til hverandre og til helheten i kirkens oppdrag. Det andre perspektivet plasserer kirkens pedagogiske virksomhet som ikke-formell utdanning med elementer av formelle og uformelle pedagogiske aktiviteter og situasjoner. Ikke-formell utdanning innebærer også en sterkere vektlegging av livslang læring og et bredere kompetansesyn. Det tredje perspektivet handler om det pedagogiske formålet, der kvalifisering, sosialisering og subjektivering forstås som ulike formålsdomener ved utdanning. Samlet sett inviterer de tre perspektivene på kirkens oppdrag, utdanningens formål og utdanningskontekst til en bred forståelse av Den norske kirkes pedagogiske virksomhet.

Nøkkelord: Kirkeforståelse, utdanningsteori, pedagogisk formål, formell og ikke-formell utdanning

Nedlastinger

Publisert

2022-10-28