Formidlingsfellesskap i oversatt sakprosa: Pax Artes – et lite stykke Frankrike

Forfattere

  • Geir Uvsløkk Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.7643

Emneord (Nøkkelord):

formidlingsfellesskap; oversettelse; paratekst; symbolsk kapital; fransk filosofi

Sammendrag

Artikkelen er en undersøkelse av hvordan involverte aktører har arbeidet for å skape interesse for fransk filosofi blant humanistisk orienterte lesere i Norge via serien Pax Artes – både gjennom lovord og kritikk. For å gjøre rede for dette ser jeg nærmere på rollene til de navngitte aktørene som er involvert i fem oversettelser av franske filosofer, samt resepsjonen av disse utgivelsene. Det teoretiske rammeverket som brukes, er en forståelse av samspillet rundt utgivelsene som et «formidlingsfellesskap», samt anvendelser av Genettes begrep «paratekst» og Bourdieus begrep «symbolsk kapital»: Jeg undersøker hvordan serien, oversettelsene og de involverte aktørene tilskrives symbolsk kapital – eller kritiseres – i parateksten. Gjennom en kombinasjon av grundig akademisk håndverk, gjennomtenkt formgivning og seriøs kritikk forsøker aktørene å formidle et sentralt, men i utgangspunktet komplisert filosofisk tankegods, til et bredere publikum enn det rent akademiske.

Nedlastinger

Publisert

2020-04-16