Wengelin, Åsa, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Moldova, Republikken