Karlsson, Anna-Malin, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Sverige