Höög, Catharina Nyström, Högskolan Dalarna, Sverige