Westberg, Gustav, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet, Sverige