Westberg, Gustav, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, Sverige