Fyhn, Håkon, Sosialantropologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet.