Landqvist, Mats, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, Sverige