Kjære leser

Forfattere

  • Lars Mehlum

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.7630

Sammendrag

Mye positivt har skjedd når det gjelder åpenhet om selvmord i samfunnet i løpet av de senere år. Det kan vi takke mange uredde enkeltmennesker for; alle de som har fortalt sin historie og våget å vise fram problematiske og vonde sider ved sitt liv. Også mange fagfolk og frivillige har bidratt til åpenheten med sin kunnskap og sine erfaringer og derved gitt folk innsikt i at selvmord faktisk kan forebygges. Likevel hadde vi ikke nådd særlig langt ut i samfunnet med disse budskapene dersom massemediene ikke hadde vært villige til å gi dem plass. Men fram til 2006 het det i Vær Varsom- plakaten, som er de etiske retningslinjene for norske massemedier, i paragraf 4.9 at «Selvmord eller selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales». Og paragrafen ble langt på vei overholdt. Så da den ble endret og myket opp i 2006 ble den nye åpenheten i mediene om temaet selvmord mulig. La oss slå det fast med en gang: Dette var en milepæl for selvmordsforebyggingen i Norge. Den åpnet for at selvmord kunne omtales og drøftes i det offentlige rom, og for at flere mennesker kunne få hjelp.
Likevel har vi fortsatt en paragraf 4.9 i VVP, og den ber mediefolk fortsatt være varsomme når de omtaler selvmord og selvmordsforsøk. De blir særlig bedt om å unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger. For det er en risiko for at slik mediomtale kan ha smitteeffekter i visse deler av befolkningen. Men er det virkelig grunn til denne varsom- heten, eller bør vi fjerne alle varsomhetsregler i medieomtale av selvmord i åpenhetens navn? I dette nummeret av Suicidologi fokuserer vi på dette temaet i flere artikler, og vi tror mange vil finne at de trenger å oppdatere og nyansere sine kunnskaper på dette området. Sikkert er det at mediene er og blir en viktig arena for forebygging av selvmord og at vi trenger aktive og engasjerte mediefolks interesse for dette temaet.

Utgave

Seksjon

Leder