Selvmordsrisiko og -forebygging under covid-19-pandemien og etterpå

Forfattere

  • Ping Qin
  • Ingunn Legard
  • Fredrik A. Walby
  • Anita J. Tørmoen
  • Lars Mehlum

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.8271

Sammendrag

Covid-19-pandemien vil trolig ha omfattende og langvarige
effekter på psykisk helse i befolkningen, og en økning i
forekomst av selvmord og villet egenskade kan bli en
konsekvens. Det er behov for økt oppmerksomhet rettet
mot selvmordsforebygging.

Ytterligere filer

Publisert

2020-10-08

Utgave

Seksjon

Kronikk