Hva bidrar DBT-forskningen hos NSSF med i det selvmordsforebyggende arbeidet?

Forfattere

  • Kine Dymbe
  • Lars Mehlum

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.8279

Sammendrag

DIALEKTISK ATFERDSTERAPI (DBT) ble først
utviklet av Marsha Linehan (1993) som
behandling for voksne med emosjonelt ustabil
personlighetsforstyrrelse (BPD) og gjentatt suicidal og selvskadende atferd. Mennesker med
BPD har høy risiko for selvmordsatferd (Black,
Blum, Pfohl & Hale, 2004) og er derfor en viktig
gruppe å fokusere på i det selvmordsforebyggende arbeidet. BPD har lenge blitt ansett som
vanskelig tilgjengelig for behandling, og mange
klinikere har vegret seg for å påta seg behandling av pasienter med BPD. Nasjonalt senter
for selvmordsforskning og -forebygging har i
en årrekke arbeidet med å effektevaluere DBT
og drive systematisk arbeid for å utbre bruken
av denne behandlingsmetoden. I denne artikkelen får du en beskrivelse av DBT-forskningen
utført ved NSSF og dens betydning for forebygging av selvskadende og suicidal atferd.

Ytterligere filer

Publisert

2020-10-08

Utgave

Seksjon

Informasjonssak