Tidsskriftet

Retningslinjer

Vikings årlige innleveringsfrist er 15. februar. Alle artikler og spørsmål vedrørende prosessen sendes til Vikings redaksjonssekretær via e-post. Figurer sendes også via e-post eller digitale fildelingsprogrammer, som f.eks. Dropbox. 

Artikler som tar for seg norsk arkeologisk virksomhet i inn- og utland, og andre fag som er relevante for arkeologisk teori og metode er av interesse. Vi tar imot artikler på norsk, svensk eller dansk, og vi forventer at teksten skal være mest mulig feilfri. Artikler som overstiger 84 000 tegn (med mellomrom), inkludert illustrasjoner, tabeller, sammendrag og litteraturliste vil bare unntaksvis bli antatt. Benytt skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1,5.

Viking aksepterer ikke plagiat, dette inkluderer også selvplagiering. Artikler som allerede har blitt publisert andre steder vil bli refusert. Materialet må bearbeides og frembringe nye resultater for å være aktuelt for publisering - å oversette tidligere publisert arbeid fra f.eks. engelsk til norsk er ikke nok. 

Viking tar ikke forfatterbetaling.

 

 

Alle innleverte artikler vil bli vurdert av redaksjonen. De som er aktuelle for trykking vil i tillegg bli vurdert av en eller to anonyme fagfeller utenfor redaksjonen. Alle forfattere vil deretter motta en kort vurdering av artikkelen, med en begrunnelse for hvorfor den enten har blitt antatt uten forbehold, antatt med endringer eller refusert. Fagfelleprosessen er normalt fullført inntil 8 uker etter årets innleveringsfrist.
 
Før redaksjonen velger å trykke arbeidet, må forfatterne bearbeide artikkelen etter de råd og retningslinjer som er gitt. Det er en forutsetning for trykking at forfattere leverer en revidert versjon hvor kommentarer fra fagfelle og redaksjon er godt innarbeidet. Artikler som ikke følger de formelle retningslinjene for referanser og stil vil bli returnert.

Open access

Viking tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til tidsskriftets innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap.

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:

1. Forfatter beholder opphavsrett til sine verk, og gir Viking rett til første publisering av et verk.

2. Forfatter kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. levere den inn til et institusjonelt publiseringsarkiv) så lenge Viking blir kreditert som første utgiver.

3. Viking følger CC BY-NC-ND 4.0-lisensiering. 

 

Om Viking

Viking, med undertittelen Norsk arkeologisk årbok, blir publisert én gang i året av Norsk Arkeologisk Selskap. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1936, og har vært et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge.

Det var to mål som ble trukket frem som spesielt viktige for Viking i tidsskriftets aller første utgave:

 

  • Å fremme norsk arkeologisk forskning ved å gi plass for avhandlinger og artikler, som enten brakte helt nytt stoff frem i dagen eller samlet nye synspunkter og ny bearbeidelse av kjent stoff.
  • Å nå en så stor gruppe med mennesker som mulig i Norge, som etterspurte kunnskap om landets oldtidshistorie.