Tidsskriftet

Nordic Machine Intelligence (NMI) er et ikke-kommersielt, fagfellevurdert, "open access"-tidsskrift. Tidsskriftet vil publisere originale forskningsartikler, Litteraturoversikter, konferanseartikler i forbindelse med NORA' norske og nordiske konferanse, artikler i forbindelse med NMI Challenge, ytringer og annet pedagogisk materiale innenfor alle aspekter av robotikk og kunstig intelligens. Tidsskriftet ønsker både tekniske artikler, men også artikler som knytter effekten av kunstig intelligens og robotikk til samfunnsmessige utfordringer.