Tidsskriftet

Nordic Machine Intelligence (NMI) er et ikke-kommersielt, fagfellevurdert, "open access"-tidsskrift. Tidsskriftet vil publisere originale forskningsartikler, Litteraturoversikter, konferanseartikler i forbindelse med NORA' norske og nordiske konferanse, artikler i forbindelse med NMI Challenge, ytringer og annet pedagogisk materiale innenfor alle aspekter innen kunstig intelligens.

Gå til vår GitHub-side for å finne ut mer om konkurranser og kode relatert til Nordic Machine Intelligence