Redaksjon

Ansvarlig redaktør

Eva Thue Vold, professor, Universitetet i Oslo

Områderedaktører

Esther Canrinus, førsteamanuensis i pedagogikk, Universitetet i Agder

Joke Dewilde, førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning, Universitetet i Oslo

Gerard Doetjes, førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk, Universitetet i Oslo

Simon Skov Fougt, lektor i literacy, Aarhus Universitet, DPU

Tove Stjern Frønes, PhD i norskdidaktikk, Universitetet i Oslo

Åsa af Geijerstam, docent i didaktik med inriktning svenska, Uppsala universitet

Lise Granlund, førstelektor, samfunnsfagdidaktikk og lærerutdanning, Universitetet i Oslo

Glenn Ole Hellekjær, professor i engelskdidaktikk, Universitetet i Oslo

Mats Melvold Hordvik, førsteamanuensis i idrettsvitenskap og lærerutdanning i kroppsøvingsfaget, Norges idrettshøgskole

Malena Lidar, docent i didaktik, naturvetenskap, Uppsala universitet

Margrethe Naalsund, førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Layoutredaktør

Toril Eggen

Redaksjonsleder

Eva Thue Vold, professor, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd

Camilla Bardel, professor, Stockholms universitet, Sverige

Kjetil Børhaug, professor, Universitetet i Bergen, Norge

Jens Dolin, professor, Københavns universitet, Danmark

Anne Berit Emstad, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

Kim Haataja, Dr., University of Tampere, Finland

Rune Herheim, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, Norge

Turid Johansdottir, Dr., University of Iceland, Iceland

Ritva Kantelinen, professor, University of Eastern Finland, Finland

Bodil Kleve, førsteamanuensis, OsloMet, Norge

Ketil Knutsen, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Norge

Helle Pia Laursen, Dr., Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Danmark

Lise Vikan Sandvik, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge