Acta Didactica Norden er en fortsettelse av Acta Didactica Norge. Acta Didactica Norge ble publisert første gang i 2007.  Ved inngangen til 2020 byttet tidsskriftet navn til Acta Didactica Norden for bedre å gjenspeile tidsskriftets forfatterkrets og geografiske nedslagsfelt. F.o.m. årgang 14 utgis tidsskriftet derfor under navnet Acta Didactica Norden. Årgang 1-13 ligger på nettsidene til Acta Didactica Norge.

Nyeste utgave

Årg 14 Nr 2 (2020): Temanummer om forberedelse til lærerprofesjonen - partnerskap og relevans i lærerutdanningen
Publisert: 2020-05-25

Redaksjonelt

Artikkel til temanummer

Vis alle utgavene