Nyeste utgave

Vol 16 Nr. 3 (2022)
Publisert: 2022-10-17

Artikkel

Vis alle utgavene

Acta Didactica Norden (ADNO) er et nordisk, fagfellevurdert open access-tidsskrift med fokus på fagdidaktikk, lærerutdanning og læreres profesjonsfaglige utvikling. ADNO publiserer artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk. Mer om tidsskriftet.

Acta Didactica Norden er en fortsettelse av Acta Didactica Norge. Acta Didactica Norge ble publisert første gang i 2007.  Ved inngangen til 2020 byttet tidsskriftet navn til Acta Didactica Norden for bedre å gjenspeile tidsskriftets forfatterkrets og geografiske nedslagsfelt. F.o.m. årgang 14 utgis tidsskriftet derfor under navnet Acta Didactica Norden. Årgang 1-13 ligger på nettsidene til Acta Didactica Norge.