Hva får vi vite fra PISA 2006?

Forfattere

  • Marit Kjærnsli

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.1015

Sammendrag

En ny runde av PISA som måler 15-åringers kompetanser i lesing, matematikk og naturfag, ble gjennomført våren 2006. Resultatene for undersøkelsen vil bli offentliggjort i desember 2007. Denne artikkelen gjør rede for hvilke type data man får, rammeverkene som ligger til grunn for undersøkelsen, og på hvilke områder det er mulig å måle utvikling over tid. Det er lagt vekt på å diskutere hvordan spørsmål fra elevspørreskjemaet er utviklet fra både teori og empiri, og hvordan resultatene vil bli rapportert. Spesielt belyses målinger av elevenes holdninger i og til naturfag.

Nedlastinger

Publisert

2007-10-01

Hvordan referere

Kjærnsli, M. (2007). Hva får vi vite fra PISA 2006?. Acta Didactica Norge, 1(1), (01.10.2007) 16 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1015

Utgave

Seksjon

Artikler