Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: Hva sier empirisk forskning?

Forfattere

  • Veslemøy Rydland

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.1016

Sammendrag

I en kort litteraturgjennomgang fokuserer denne artikkelen på hvilke faktorer som ser ut til å ha betydning for minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner. Med utgangspunkt i norsk og internasjonal forskning vil tre temaer bli vektlagt; 1) hvordan sosioøkonomisk status og det å være minoritet i et nytt land er vevet inn i sammenhenger mellom elevenes språklige og kulturelle bakgrunn på den ene siden og skoleprestasjoner på den andre siden; 2) hva vi vet om betydningen av elevenes kunnskaper på første- og andrespråket for deres skoleprestasjoner; og 3) om graden av kontinuitet eller diskontinuitet i elevenes erfaringer i hjem og skole kan bidra til å forklare forskjeller i skoleprestasjoner. Til slutt diskuteres ulike opplæringsmodeller. Studiene strekker seg fra førskolealderen til videregående skole.

Nedlastinger

Publisert

2007-09-27

Hvordan referere

Rydland, V. (2007). Minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner: Hva sier empirisk forskning?. Acta Didactica Norge, 1(1), (27.09.2007) 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1016

Utgave

Seksjon

Artikler