Literacy i naturfag og fysikk. Hva kreves av grunnleggende ferdigheter? [VISIONS 2011: Teaching]

  • Bente Aamotsbakken
  • Norunn Askeland

Sammendrag

Artikkelen drøfter læreplanens vekt på grunnleggende ferdigheter og argumenterer for at grunnleggende ferdigheter lesing og skriving kan studeres som én ferdighet: literacy. Lærerens rolle blir ansett å være avgjørende for innlæring og styrking av denne ferdigheten, også i fag som naturfag og fysikk. Funnene fra to større forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet ligger til grunn for valg av to case som vi presenterer og analyserer. I prosjektene har lesing og skriving vært undersøkt, og vi har i begge prosjekt sett på sammenhengen mellom de to ferdighetene. Den er så tett at vi derfor argumenterer for én grunnleggende ferdighet: literacy. Muntlighet inntar en viktig plass i undervisningen, og i artikkelen er det særlig lærerens rolle som modellerer og mediator som knyttes til betydningen av muntlig kommunikasjon.
Publisert
2012-10-01
Hvordan referere
Aamotsbakken, B., & Askeland, N. (2012). Literacy i naturfag og fysikk. Hva kreves av grunnleggende ferdigheter? [VISIONS 2011: Teaching]. Acta Didactica Norge, 6(1), (Art. 13, 18 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1082
Seksjon
Artikler