Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole

Forfattere

  • Toril Aagaard Høgskolen i Telemark

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.1298

Emneord (Nøkkelord):

Lærere, fagtradisjoner, teknologi, endring

Sammendrag

I dag har norske elever på videregående skoler PC på pulten, både i timer og når de svarer på oppgaver. I artikkelen analyseres intervjuer med, og observasjoner av medielærere og norsklærere for å undersøke hvordan de erfarer og tenker om praksisene som vokser frem med elevers tilgang til teknologi. Norsklærerne forteller i hovedsak om utfordringer, mens medielærerne beskriver hvordan digitale verktøy brukes som redskap i arbeid med å løse oppgaver. Studien viser at tradisjonelle didaktiske praksiser i mediefag støttes av teknologi, mens møtet mellom norskfaglige undervisningstradisjoner og teknologi er spenningsfullt. For at satsingen på teknologirike skoler skal bli en god investering, er det avgjørende å lære av de didaktiske praksiser som fungerer godt i moderne klasserom.

Abstract
Today Norwegian upper secondary school students have access to computers during lessons and during testing. To explore how teachers teaching Norwegian and Media-subjects experience the practices that emerge with students’ access to technologies, I have analyzed interviews and observations of their meetings. The teachers who teach Norwegian mostly mention challenges, while teachers of Media-subjects tell how the students use digital tools when solving tasks. The study shows that technology supports traditional didactical practices in the Media-subjects, while it puts educational practices typical for lessons in Norwegian under pressure. To make sure that developing technology-rich schools is a good investment, it is crucial to learn from didactic practices that seem to work well in technology-rich classrooms. Keywords: Teachers, technology, didactics, traditions, subject, cultural historical activity theory

Nedlastinger

Publisert

2015-03-04

Hvordan referere

Aagaard, T. (2015). Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole. Acta Didactica Norge, 9(1), Art. 2, 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1298

Utgave

Seksjon

Artikler