Established and evolving ways of linking to practice in teacher education: Findings from an international study of the enactment of practice in teacher education

Forfattere

  • Kirsti Klette
  • Karen Hammerness
  • Inga Staal Jenset

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.4730

Sammendrag

Abstract
Worldwide, teacher educators and policymakers call for teacher preparation that is more deeply linked to practice. Yet, we know little about how such linkages are achieved within different international programs. We examine the degree to which programs provide opportunities to learn that are grounded in practice. We report on survey data (n = 486 teacher candidates) from five pro-grams in Finland, Norway, California, Chile, and Cuba, and observation data from the methods courses (n = 104 hours) in six programs in Finland, Norway, and California. Using an analytical framework decomposing the conception of ‘opportunities that are grounded in practice’ in teacher education, this article provides evidence regarding the successes—and challenges—concerning incorporating practice in teacher education. These findings suggest that some ways of linking to practice in teacher education seem to be established, while others are still evolving.

Keywords: teacher education, practice, coursework, comparative research

 

Delvis etablert, delvis i utvikling: Funn fra en internasjonal studie om koblinger til praksis i lærerutdanningen

Sammendrag
Lærerutdannere og politikere over hele verden etterlyser en mer praksisbasert lærerutdanning med tydelige koblinger til praksis. Likevel vet vi lite om hvordan slike koblinger ser ut i ulike lærerutdanningsprogram internasjonalt. I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad ulike lærerutdanningsprogram tilbyr studentene praksisbaserte læringsmuligheter. Studien bygger på survey data (n = 486 lærerstudenter) fra fem lærerutdanningsprogram i Finland, Norge, California, Chile og Cuba, og observasjonsdata fra fagdidaktikkurs (n = 104 timer) i seks program i Finland, Norge og California. Ved hjelp av et analytisk rammeverk som operasjonaliserer konseptet ‘praksisbaserte læringsmuligheter’, viser denne artikkelen til suksesser – og utfordringer – med å innlemme praksis i lærerutdanningen. Funnene indikerer at det finnes etablerte måter å koble til praksis på i lærerutdanningen, mens andre fremdeles er i utvikling.

Nøkkelord: lærerutdanning, praksis, undervisning på campus, komparativt design

Nedlastinger

Publisert

2017-10-03

Hvordan referere

Klette, K., Hammerness, K., & Jenset, I. S. (2017). Established and evolving ways of linking to practice in teacher education: Findings from an international study of the enactment of practice in teacher education. Acta Didactica Norge, 11(3), Art. 9, 22, sider. https://doi.org/10.5617/adno.4730

Utgave

Seksjon

Del 3: Utvalgte smakebiter fra aktuell forskning ved ADNOs hjeminstitusjon UV/ILS