Acta Didactica Norge 2007 - 2017

  • Rita Elisabeth Hvistendahl ILS, UiO
  • Glenn Ole Hellekjær ILS, Universitetet i Oslo
  • Jon Magne Vestøl ILS, UiO

Sammendrag

Acta Didactica Norge ble etablert som fritt tilgjengelig tidsskrift for fagdidaktikk og lærerutdanning på nivå 1 i 2007 etter initiativ fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.  Det var det første norske tidsskriftet som tok i bruk tidsskrifts- og publiseringssystemet Open Journal Systems. I denne artikkelen trekkes det opp noen linjer i tidsskriftets tiårige historie fra etableringen i 2007 gjennom tre faser: oppstart, konsolidering og ekspansjon.  Tidsskriftet er i dag et tidsskrift på publiseringstjenesten FRITT – frie tidsskrifter fra UiO. Det tar verken abonnements- eller publiseringsavgift. Tidsskriftet har hatt en kraftig vekst i antall artikler fra starten til i dag, og et høyt antall nedlastinger tyder på at det når ut til en stor leserskare.

 

Acta Didactica Norge 2007 - 2017

Abstract
In 2007 Acta Didactica Norge, an open-access, level 1 journal for subject didactics and teacher education, was established at the initiative of the Department of Teacher Education and School Research, the University of Oslo.  It was the first Norwegian journal to use the Open Journal Systems for online journals. This article provides an overview of the first ten years, through the start-up, consolidation, and expansion phases. Today Acta Didactica Norge is one of Oslo University’s FRITT journals, which does not require subscription or publication fees.  FRITT is an Open Access journal publishing service hosted by the University Library. During the last ten years the journal has had a dramatic increase in submitted and published articles and a high number of downloads give evidence of a wide readership.

Forfatterbiografier

Rita Elisabeth Hvistendahl, ILS, UiO
Professor i norskdidaktikk
Glenn Ole Hellekjær, ILS, Universitetet i Oslo
professor i engelskdidaktikk
Jon Magne Vestøl, ILS, UiO
Professor i religionsdidaktikk
Publisert
2017-09-28
Hvordan referere
Hvistendahl, R. E., Hellekjær, G. O., & Vestøl, J. M. (2017). Acta Didactica Norge 2007 - 2017. Acta Didactica Norge, 11(3), Art. 1, 11, sider. https://doi.org/10.5617/adno.5545
Seksjon
Historisk tilbakeblikk