Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier er Nordens ledende vitenskapelige tidsskrift om samtidens Midtøsten. Tidsskriftet publiserer akademiske artikler, bokessay og anmeldelser innenfor fagfeltet. Bidragene er i hovedsak skrevet på skandinaviske språk, men Babylon trykker i utvalgte tilfeller engelskspråklige bidrag fra ikke-skandinaviske forfattere.

Babylon leses av forskere, studenter, journalister og andre som arbeider med, eller er interessert i, Midtøsten. Babylon er representert i de fleste av landets ledende fag- og institusjonsbibliotek. Tidsskriftet distribueres også via privat abonnement og ledende bokhandlere.

Om fagvurderingsprosessen

Alle artikler som blir sendt inn til Babylon vil bli fagfellevurdert for å sikre at de oppfyller de nødvendige vitenskapelige kravene for publisering. Tidsskriftet operer med dobbel-blind fagfellevurdering som betyr at Babylon sender artikkelen til to anonyme fagfeller som uavhengig av hverandre avgjør kvaliteten på artikkelen.

Publiseringsfrekvens

Babylon nordisk tidsskrift for midtøstenstudier gir ut to nummer i året.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet publiseres fra januar 2017 som open access i henhold til prinsippet om at forskning skal være offentlig tilgjengelig og bidra til kunnskapsdeling.

Tidsskriftets historie

Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier er Nordens ledende vitenskapelige tidsskrift om samtidens Midtøsten. 

Tidsskriftet kom først ut våren 2003, og har siden utgitt to solide numre i året, og et dobbeltnummer i 2015. Tidligere har hvert nummer fokusert på et gitt tema, og derigjennom belyser dette fra ulike vinkler og fagperspektiver, mens nyere nummer har samlet den mest aktuelle forskningen fra området over et bredt spekter av tema. 

Fra og med 01/2009 har Babylon etablert tosidig anonym ekstern fagfellevurdering, og er nå et nivå 1-tidsskrift i tellekantsystemet. Redaksjonen engasjerer fagfeller fra de nordiske forskningsmiljøene etter behov. Dette innebærer at medlemmer av redaksjonen ikke fungerer som fagfeller.

 

TIDLIGERE REDAKTØRER

2020-2022 Ida Almestad og Sjur Tveit
2019-2020 Charlotte Lysa og Jon Nordenson
2017-2019 Erling Lorentzen Sogge og Erik Skare
2014-2017 Gjermund Granlund og Kristian Takvam Kindt
2013-2014 Jørgen Jensehaugen
2011-2013 Nils Ivar Lahlum
2010-2011 Jørgen Jensehaugen
2009-2010 Hilde Lysengen Havro
2007-2009 Hilde Tørhaug
2007          Gina Lende
2004-2006 Kjetil Selvik
2003-2004 Jacob Høigilt

TIDLIGERE REDAKSJONSMEDLEMMER

Laila Makboul |Charlotte Lysa | Jon Nordenson | Erik Skare | Mathilde Becker Aarseth | Magnus Dølerud | Eivind Thomassen | Glen Jensen Mangerøy | Heidi Breen Råken | Kai Kverme | Ellen Krystad | Mona Abdel-Fadil | Saira Basit | Izabela Buraczewska | Anne Louise Aartun Bye | Janne Bøe | Mona Helen Farstad | Tine Ustad Figenschou | Åsmund Gram Dokka | Christian Gahre | Hilde Lysengen Havro | Jacob Høigilt | Jan Wilhelm Kavli | Nils Ivar Lahlum | Gina Lende | Thomas McNicol | Naima Mouleb | Kathrine Pettersen | Ane Mannsåker Roald | Tilde Rosmer | Eirik Salomonsen | Kjetil Selvik | Dag Steinsvik | Trude Strand | Kjetil Sæther | Stian Johansen Tiller | Åge A. Tiltnes | Hilde Tørhaug