Redaksjon

Redaktører

Amna Mahmood

Ingvild Tomren

Redaksjonsmedlemmer

Tiina Hyyppä, Doktorand, Universitetet i Helsinki

Ida Nitter, PhD Student, Near Eastern Languages and Civilizations, University of Pennsylvania

Fannie Agerschou-Madsen, Ekstern lektor, Institut for tværkulturelle og regionale studier, Københavns Universitet.

Laila Makboul, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Erling Lorentzen Sogge, Postdoktor, Universitetet i Oslo

Olav Gjertsen Ørum, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

Magnus Halsnes, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Bergen

Erik Sundblad, Doktorgradsstipendiat, Stockholms Universitet

Ahmed Abou El Zalaf, Doktorgradsstipendiat, Syddanske Universitet

Ida Almestad, Forlagsredaktør, Universitetsforlaget

Redaksjonsrådet

Rania Maktabi, Førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold

Nils A. Butenschøn, Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Berit Thorbjørnsrud, Førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Bjørn Olav Utvik, Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Knut S. Vikør, Professor ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen; daglig leder for Senter for Midtaøsten- og islamske studier, Universitetet i Bergen

Anne Stenersen, Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Brynjar Lia, Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitet i Oslo

Jørgen Jensehaugen, Førsteamanuensis ved avdeling for samfunnsvitenskakp, Høgskolen i Lillehammer

Joakim Parslow, Førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo