Resignasjon, men fortsatt forhandlingsvilje i Gaza

  • Åge Tiltnes

Sammendrag

Den humanitære situasjonen på Gaza er elendig etter to års blokade og isolasjon. Israels massive angrep ved årsskiftet 2008/9 forverret situasjonen ytterligere. Utsiktene til snarlig bedring er små. Et flertall i Gaza ønsker nasjonal samling og forhandlinger.

Seksjon
Artikler