Trekantdramaet mellom Israel, Iran og Hezbollah

  • Håvard Mokleiv Nygård

Sammendrag

Oktober 2000 kidnappet Hezbollah tre israelske soldater, operasjonen fikk ingen konsekvenser. Da Hezbollah gjennomførte en nærmest identisk operasjon sommeren 2006, endte konfrontasjonen med krig. Hvorfor fikk to så like hendelser så ulike konsekvenser? Svaret ligger i trekantforholdet mellom Israel, Iran og Hezbollah.

Seksjon
Artikler