Kjønnssegregering og kvinners handlingsvalg

Forfattere

  • Tine Kjeldstadli

DOI:

https://doi.org/10.5617/ba.4179

Sammendrag

Artikkelen diskuterer hvordan saudiske kvinner håndterer skrevne og uskrevne normer og regler for atferd i offentlige rom. Analysen antyder at kvinner finner kreative handlingsmuligheter til tross for klare atferdsregler. I tillegg diskuteres betydningen av sosiale arenaer og klassetilhørighet for handlingsvalg.

Nedlastinger

Utgave

Seksjon

Artikler