Frå global jihad til lokalpolitikk: Om utviklinga av militant islamisme i den palestinske flyktningleiren Ain al-Hilwe

Forfattere

  • Erling Lorenzen Sogge

DOI:

https://doi.org/10.5617/ba.4183

Sammendrag

Ain al-Hilwe var lenge prega av brutale kampar mellom Fatah og den jihadi-salafistiske militsen Usbat al-Ansar. I dag har partane jamlege møte på den palestinske ambassaden i Beirut, der dei tar felles avgjerder om sikkerheitspolitikken i leiren. Kva skuldast denne utviklinga?

Nedlastinger